W UMOWIE ZBIOROWEJ

Dlatego też w umowie zbiorowej na lata 1980—1981 LO do­magała się wysokich podwyżek płac nominalnych. Opór praco­dawców przeciw temu żądaniu doprowadził na przełomie kwietnia i maja 1980 r. do wybuchu największego konfliktu na rynku pracy w historii Szwecji. Lokaut objął około . 600 tys. pracowników, a strajk dodatkowe 100 tys. Dopiero po dwu tygodniach presja państwa na SAF umożliwiła rozwiązanie konfliktu.Następstwem strajku była fala krytyki wymierzonej w szwedzki model rynku pracy, przede wszystkim zaś w prywatnoprawny charakter regulacji stosunków między pracodawcami i pracowni­kami. Niewystarczający zwłaszcza okazał się system państwowej mediacji, oparty na powoływanych ad hoc mediatorach. LO za­proponowała, by mediacje, podobnie jak to jest w Norwegii i Fin­landii, powierzać zawodowemu, fachowemu aparatowi, mającemu szersze prawo inicjatywy w rokowaniach. Do tej pory organ tego typu w praktyce nie był w Szwecji potrzebny .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.