W WIĘKSZOŚCI ZWIĄZKÓW

Oprócz Zarządu zjazd powołuje Radę Związku, złożoną z re­prezentantów sekcji (lub regionalnych grup sekcji) i — z urzędu członków Zarządu. Rada zbiera się około 3—4 razy w ciągu roku. Przedmiotem jej obrad są najważniejsze sprawy ekonomiczne, wśród nich także umowy zbiorowe, oraz rozpatrywanie sprawozdań Za­rządu, lecz bez podejmowania decyzji, które są zastrzeżone dla Za­rządu.W większości związków wybiera się także Radę do Spraw Umów Zbiorowych lub Radę do Spraw Płac. Pełni ona funkcje doradcze w kwestiach związanych z rokowaniami: ustala propozycje i takty­kę podczas debat, wybiera delegację na rokowania i dyskutuje nad problemami wyłaniającymi się w ich toku. W praktyce działalność związku opiera się na etatowym aparacie urzędniczym. Część Zarzą­du stanowią też kandydaci wybrani przez kongres na stanowi­ska etatowe: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i (lub) se­kretarza, lecz większość członków.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.