WADY SYSTEMU FUNDUSZÓW

Wymaga ono, by osoba ubiegająca się o pomoc była przez określony czas członkiem towa­rzystwa, a także by gotowa była podjąć „odpowiednią dla niej pra­cę”, zaproponowaną przez służbę zatrudnienia. Zasiłek, podlega­jący normalnemu opodatkowaniu, wynosi zwykle 90 proc. płacy na analogicznym stanowisku pracy w danych warunkach lokal­nych. Wypłacany jest nie dłużej niż przez 300 dni, a osobom w wieku 55—60 lat w okresie nie przekraczającym 450 dni.System zdecentralizowanych funduszów ma wyraźne wady. Prze­de wszystkim członkowie różnych towarzystw ubezpieczeniowych, ze względu na niejednakowe ryzyko związane z brakiem pracy, opłacają składki różnej wielkości. Subsydia państwowe nieco ni­welują te różnice, ale nie są w stanie ich wyeliminować.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.