WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ

Gdy zawiodą te wszystkie sposoby, bezrobotnemu proponuje się zasiłek pieniężny.Jeżeli stwierdza się, że szwedzkie związki zawodowe mają znacz­ny wpływ na politykę zatrudnienia, to w jeszcze większym stop­niu zauważa się Jo w odniesieniu do ubezpieczeń i rekompensat dla bezrobotnych. Trzonem systemu zabezpieczenia bezrobotnych jest ubezpieczenie dobrowolne. Funduszami tworzonymi ze składek na ten cel administrują fundacje zakładane przez poszczególne związki zawodowe. Jednakże coraz większa część funduszu ubez­pieczeniowego, sięgająca obecnie ok. 70 proc. świadczeń z tego ty­tułu, pochodzi ze źródeł państwowych.Warunki korzystania ze świadczeń reguluje zarządzenie o to­warzystwach ubezpieczeń od bezrobocia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.