WEDŁUG SONDAŻY OPINII

Według sondaży opinii publicznej idea „funduszów pracow­niczych” nie uzyskała szerokiej aprobaty społecznej. To ona w dużej mierze przyczyniła się do utraty przez socjaldemokrację steru rzą­dów w 1976 r. Latem 1982 r., przed kolejnymi wyborami do parla­mentu, za jej realizacją opowiadało się tylko 15 proc. ogółu wybor­ców, podczas gdy 50 proc. było przeciw. Opinia taka nie przeszkodzi­ła soc jaldemokracji w ponownym objęciu władzy tylko dlatego, że jej przywódcy wielokrotnie składali solenne deklaracje, iż będą respek­tować zasady demokratyczne przy poszukiwaniu dróg prowadzą­cych do nowego podziału własności środków produkcji i dążyć w tej kwestii do kompromisu opartego na szerokim porozumieniu. W ogólnym obrazie ruchu związkowego w Szwecji na plan pierw­szy wysuwa się kilka zasadniczych cech.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.