WIĘCEJ TRUDNOŚCI

Więcej trudności przysporzyła — podniesiona po raz pierwszy na Kongresie LO w 1922 r. i po raz ostatni w 1945 r. — kwestia poparcia ruchu związkowego dla innych partii robotniczych, zwłaszcza dla partii komunistycznej. LO konsekwentnie potwierdziła swoje powiązania z socjaldemokracją i odmówiła komunistom poparcia. Zasada zbiorowego członkostwa jest krytykowana przez praco­dawców i partie burżuazyjne. W parlamencie kilkakrotnie były zgłaszane wnioski, by zbiorowe członkostwo zostało prawnie zaka­zane, Obecnie dzięki tej zasadzie do SAP należy około 700 tys., czyli około 40 proc, ogółu członków związków zawodowych afilio­wanych w LO. Stanowi to 70 proc. wszystkich członków partii socjaldemokratycznej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.