WIELE PRZYCZYN GENEZY

Na .jego genezę złożyło się wiele przyczyn. Amerykańska Federa­cja Pracy przejęła od swej poprzedniczki jedynie hasła ekonomiczne, albowiem powstała w momencie, gdy tamta stopniowo wycofywała się z dalej idących postulatów w sprawie przemian strukturalnych panującego systemu społeczno-politycznego. Kolejne zmiany i uzu­pełnienia zdecydowanie osłabiły antykapitalistyczne akcenty prog­ramu. Pod wodzą Samuela Gompersa AFL koncentrowała się na ta­kich problemach, jak podwyższenie poziomu płac, skrócenie dnia pracy oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Tak okre­ślone cele działania miały ówcześnie charakter bardzo postępowy, zważywszy istniejącą wtedy skalę wyzysku robotników. Były to dą­żenia o decydującym znaczeniu dla losu robotników. Rzecz polegała jednak na stopniu zaangażowania się AFL w walkę o realizację tych celów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.