WOBEC SZYBKIEGO POSTĘPU

Należy przy tym pamiętać, że taki podział, wo­bec dość szybkiego postępu technologii materia­łów półprzewodnikowych, ma charakter jedy­nie orientacyjny. Dysponując odpowiednią licz­bą bramek i łącząc je w określony sposób, mo­żemy realizować dowolne funkcje logiczne;0       czym czytelnik jest już chyba przekonany, a także budować układy realizujące działania arytmetyczne oraz pamiętające informację za­pisaną w kodzie binarnym. Przy czym słowo „pamiętać” należy raczej rozumieć jako „zapa­miętać”.    Należy przy tym pamiętać, że taki podział, wo­bec dość szybkiego postępu technologii materia­łów półprzewodnikowych, ma charakter jedy­nie orientacyjny. Dysponując odpowiednią licz­bą bramek i łącząc je w określony sposób, mo­żemy realizować dowolne funkcje logiczne;   czym czytelnik jest już chyba przekonany, a także budować układy realizujące działania arytmetyczne oraz pamiętające informację za­pisaną w kodzie binarnym. Przy czym słowo „pamiętać” należy raczej rozumieć jako „zapa­miętać”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.