WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE PŁAC REALNYCH

Punktem wyjścia dla LO przy wysuwaniu postulatów w trakcie rokowań zbiorowych jest prognoza wzrostu kosztów utrzymania w okresie obowiązywania negocjowanej umowy. Na ten wzrost oprócz żywiołowych procesów inflacyjnych wpływają niektóre po­sunięcia państwa, takie jak wysokość podatków pośrednich czy państwowe dotacje do cen (zwłaszcza do cen żywności) i niektórych opłat (czynsze). Te żądania są modyfikowane w zależności od stanu koniunktury i aktualnej stopy zysku oraz zmian w tabelach po­datkowych.Wielkość czynników kształtujących w Szwecji poziom dochodów realnych oraz fakt, że LO generalnie akceptuje socjaldemokratyczną „socjalizację dochodów”, sprawiają, że celem związków jest nie tylko wzrost siły nabywczej płac, ale także zwiększanie sumy dochodów dyspozycyjnych: płac po opodatkowaniu i pieniężnych świadczeń budżetowych.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.