WPROWADZENIE SPECYFIKACJI

‚Próba .wprowa­dzenia jakiejś specyfikacji,.wobec wielości pro­blemów nadających się do zalgorytmizowania, .wygląda na dość. trudne zadanie.’ Jeżeli rzecz tak się ma na poziomie algorytmów, to co do­piero mówić o : wyróżnieniu pewnych cech wspólnych dla ich składowych, czyli o instruk­cji. Jest to zbiór tak ;bogaty zarówno ppd wzglę­dem liczby elementów,-jak i rodzajów ich cech, że ustalenie dla -niego pewnej graficznej re­prezentacji może;się kojarzyć!z próbą opisania chińskiego alfabetu. Na szczęście nie jest tak źle. Podobnie jak dla zapisu . graficznego języ­ków naturalnych nie jest konieczne przyporzą­dkowanie poszczególnego: znaku, poszczególne­mu słowu, a wystarczy literami reprezentować jedynie głoski, tak i tu można symbolizować je­dynie określoną cechę istrukcji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.