WSKAZANIA AUTORA

  • Niekiedy Wskazanie’autora rozwiązania w ogóle nie jest możliwe. Wszyscy wiemy,-że sznuro- ‚Wane obuwie najpierw się zakłada na nogi, a na­stępnie zawiązuje’ sznurowadła, ale kto na to wpadł pierwszy, trudno byłoby dociekać i chyba – nie warto. ‘              . W chwili gdy określone zadanie zostało roz­wiązane, tzn. gdy został sformułowany określo­ny. ciąg czynności prowadzących do pozy ty w- .nego wyniku końcowego, zadanie to ma szansę stać się czynnością rutynową. Ma „”szansę, bo o    jego rutynowości ’ zadecyduje częstotliwość. wykonywania! Zadanie rutynowe to . takie za- – danie, które ma poprawne rozwiązanie i z przy- … .czyn od nas niezależnych wymaga tego rozwią- , .zania dość często, przy czym to „dość często” należy rozumieć dowolnie.
Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.