WSPÓŁCZESNY UŻYTKOWNIK

Współczesnemu użyt­kownikowi kalkulatora kieszonkowego pomysł wydaje się wręcz oczywisty. Wynik obliczeń umieszczamy przecież zwykle w pamięci kal­kulatora, a jeśli jej  nie ma, to staramy się go gdzieś zapisać. W tym przypadku układ kalku­lator—użytkownik realizuje ideę maszyny ana­litycznej Babbage’a.Pełna jednak realizacja tej idei w świetle mo­żliwości technicznych roku 1833 nie była rzeczą łatwą. Należy pamiętać, że konstruktor miał do dyspozycji jedynie elementy mechaniczne, za­równo przełączające, jak i pamięciowe. Nieza­wodność mechanicznych elementów jest dość duża, ale w praktyce, okazała się .niewystar­czająca. Problem realizacji pomysłów., Babba- ge’a komplikowało ponadto wprowadzanie cią­głych zmian przez , samego . twórcę.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.