WSPÓLNY ORGAN PLANOWANIA

Partia socjaldemokratyczna i Federacja Szwedzkich Związków Zawodowych stworzyły wspólny organ planowania gospodarki. W jego pracach szczególną uwagę zwracano na korzystne wyniki państwowego re­gulowania gospodarki, co znalazło odbicie w nowym programie SAP, przyjętym w 1944 r. Druga część tego dokumentu, zatytuło­wana: Powojenny program ruchu robotniczego, tzw. 27 punktów, stawiała przed partią i ruchem związkowym następujące zadania, uznane za najważniejsze: ograniczenie władzy wielkiego kapitału za pomocą progresywnego opodatkowania; państwowe ubezpieczenie od bezrobocia; stabilny i równomierny rozwój gospodarki; pełne za­trudnienie; ubezpieczenia zdrowotne; poprawa warunków mieszka­niowych; realizacja „demokracji przemysłowej”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.