WSPÓŁPRACA ZWIĄZKÓW

Współpraca SAP i robotniczych związków zawodowych jest na­tomiast wyrażona jednoznacznie w statutach większości lokalnych organizacji związkowych, przewidujących zbiorowe członkostwo w tej partii — z zastrzeżeniem swobody wyboru dla indywidual­nych członków — oraz w statucie SAP, zezwalającym sekcjom związkowym na zbiorową przynależność do lokalnych organizacji partyjnych : Jednakże ani LO, ani SAP nie nalegają, by afiliacja była regułą. Większość członków i organizacji związkowych aprobuje współ­pracę związków i partii w praktyce, wychodząc z założenia, że formalne przepisy są w tym celu niepotrzebne. Odrzucono pogląd, że LO powinna pozostać neutralna politycznie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.