WYBUCH WOJNY

Wybuch wojny sprzyjał umocnieniu się tradycji „pokoju we­wnętrznego”. W 1939 r. rząd wprowadził kontrolę cen żywności innych artykułów pierwszej potrzeby, a w 1942 r. zamroził ceny, płace. Priorytet interesów narodowych nad klasowymi dominował w propagandzie związkowej i partyjnej. Sytuacja materialna mas pogorszyła się znacznie. Utrudnienia w handlu zagranicznym po­wodowały wzrost cen i braki towarowe. Wprowadzony w 1940 r. dodatek drożyźniany miał rekompensować 75 proc. wzrostu dotych­czasowych kosztów utrzymania, lecz jego realna wartość była znacz­nie niższa. Począwszy od 1942 r. wszystkie siły polityczne Szwecji przy­stąpiły do przygotowywania programów na okres powojenny.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.