WYGODNY SPOSÓB OPISU

Pojęcia „hardwar” i „softwar” stanowią dla informatyków dość wygodny sposób opisu fun­kcjonowania pewnych rozwiązań konstrukcyj­nych komputera. Mówimy na przykład, że ja­kąś funkcję komputera rozwiązano hardwaro- wo, jeżeli do jej realizacji konstruktor, przewi­dział osobny blok bądź część komputera. O tej samej funkcji możemy też powiedzieć, że zo­stała zrealizowana w ramach softwaru, jeżeli do jej realizacji służy pewne oprogramowanie. Dobry przykład ilustrujący powyższe dwa sposoby rozwiązań pewnych działań kompute­ra stanowi programowanie pierwszej elektroni­cznej maszyny cyfrowej ENIAC.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.