WYKORZYSTYWANIE Z MAŁYMI ZMIANAMI

Pomysły Babbage’a są do dziś wykorzystywane z niewiel­kimi zmianami ^konstrukcjach współczesnych elektronicznych maszyn cyfrowych.System’dwójkowy, mający za podsta­wę liczbę 2, wymaga użycia tylko dwóch cyfr:0    i 1. Dowolna liczba zapisania w tym systemie będzie zatem ciągiem zer i jedynek zapisanych w sekwencji  definiującej daną liczbę. Fakt, iż do. zapisu.dwójkowego .wymagane są tylko dwie cyfry,- zadecydował ,‘:ó powodzeniu tego systemu wśród”, konstruktorów, współczes­nych elektronicznych maszyn cyfrowych. ” ‚ Posługując i się współczesnymi elementami elektronicznymi,- można, wyjątkowo. łatwo re­prezentować te dwie cyfry w sieci całego ukła­du elektronicznego.’Jeżeli pewien element elek­troniczny daje stię przedstawić; jako wyłącznik,to stan rozwarcia wyłącznika może odpowiadać cyfrze 0, a stan zwarcia — cyfrze 1.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.