WYPOSAŻENIE KOMPUTERA

Chcemy na przykład wyposażyć komputer w translatory języków wyższego rzędu, w progra­my obsługi urządzeń peryferyjnych lub w ca­ły system operacyjny. (O tym, co to jest sy­stem operacyjny, czytelnik dowie się za chwilę). Wylania się wtedy potrzeba użycia pa­mięci stałych typu ROM ((ang. Reald Only Me­mory), przy czym w zależności od potrzeb uży­tkownika mogą to być pamięci omówione w po­przednich rozdziałach, jak PROM lub EPROM. Najważniejszą^częścią komputera jest proce­sor, składający się z blo-ku sterowania i arytmometru.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.