WYPOWIEDŹ ORZEKAJĄCA

Zdaniem nazywać będziemy wypowiedź orzeka­jącą, której można przypisać w-ramach danej dyscypliny jedną z dwóch ocen — prawdę lub fałsz. Zadaniem logiki natomiast jest ustalenie war­tości logicznej zdań złożonych’na podstawie ustalonych poprzednio wartości logicznych :zdań składowych. Przy czym to poprzednie usta­lenie wartości logicznej zdania nie jest już samo w sobie przedmiotem logiki. Wartość pojedyn­czych zdań jest ‚określona na’ gruncie danej  dyscypliny szczegółowej. Tak więc, aby ocenić wartość logiczną zdania: „Kot jest czworonogiem”, należy się odwołać do zoologii opisowej.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.