WZGLĄD NA OKOLICZNOŚCI

Układ w rozdziale V ustala, że jeżeli — ze względu na okolicz­ności i charakter sporu — konflikt może zakłócić funkcjonowanie „podstawowych służb publicznych” i zagrozić interesom ogólno­społecznym, to na wniosek zainteresowanych osób czy instytucji, niezależnie od tego, czy są one stroną konfliktu, czy nie, sprawa musi być przekazana do rozpatrzenia Radzie Rynku Pracy. Rada po pierwsze ustala, czy uzasadniona jest taka kwalifikacja konflik­tu, po drugie, gdy zgodzi się z przedstawioną argumentacją, wystę­puje w roli ciała opiniodawczego i negocjacyjnego, starając się znaleźć sposób rozwiązania konfliktu i proponując go zainteresowa­nym. Rozwiązanie jest wiążące dla branżowych organizacji pracowni­ków i pracodawców.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.