Z KAŻDEJ PROPORCJI

Zauważmy, że każdej pozycji przyporządkowa­na jest waga. Waga ta w zapisie dziesiętnym jest całkowitą potęgą liczby 10. Rozpisane po­wyżej operacje każdy z nas wykonuje bezbłęd­nie w systemie dziesiętnym, który jest bardzo rozpowszechniony i w naszym życiu codziennym prawie jedyny, z jakim mamy do czynienia. Panowie, którzy odbyli służbę wojskową, zwró­cą mi zapewne w tym momencie uwagę, że w wojsku jest przyjęty trójkowy system liczenia pododdziałów: pluton składa się z trzech dru­żyn, kompania z trzech plutonów,. a batalion z trzech kompanii.-I. żaden wojskowy nie ma najmniejszych .problemów z określeniem liczby drużyn w batalionie. Tym, co decyduje o wy­borze danego systemu kodowania liczb, jest tradycja i wygoda przekazu informacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.