ZA POŚREDNICTWEM MATERIAŁU

Za pośrednictwem materiału ferromagnetycz­nego można zapamiętać informację w jeszcze jeden, dość typowy dla współczesnych • rozwią­zań technicznych sposób. Metodą tą jest kodowanie binarnej informacji na cienkiej warstwie materiału ferromagnetycz­nego, naniesionej na powierzchnię taśmy lub płyty plastykowej. Zapis i odczyt informacji, czyli przetworzenie sygnału elektrycznego na stan magnetyzacji taśmy lub dysku, odbywa się za pośrednictwem głowic analogicznych do gło­wic magnetofonowych.W przypadku systemów mikrokomputerowych ^pamięciami zewnętrzny­mi mogą być po prostu magnetofony kasetowe, a zapis informacji binarnej odbywa się na zwy­kłej kasecie.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.