ŻĄDANIA W RUCHU ZAWODOWYM

Wśród żądań w ówczesnym ruchu zawodowym przeważały postulaty dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej i warunków pracy robotników. Walka o ich realizację przybierała postać straj­ków i luźnych masowych demonstracji, najczęściej spontanicznych, nierzadko z użyciem siły przez obydwie strony.Programowy ekonomizm central związkowych w dużym stopniu zdeterminował strukturę organizacyjną związków zawodowych, w większości przybierających postać organizacji cechowych, zrzeszają­cych tylko robotników o określonych kwalifikacjach. Taka formuła ułatwiała bowiem walkę o doraźne interesy ekonomiczne członków związku. Przekształcenie w 1886 r. Federacji Związków Zawodowych i Organizacji Robotniczych Stanów Zjednoczonych i Kanady w Ame­rykańską Federację Pracy (American Federation of Labor, AFL) za­początkowało drugi etap rozwoju ruchu zawodowego, trwający do początku lat trzydziestych XX w. W tym okresie ukształtował się profil ideologiczny, polityczny i organizacyjny amerykańskiego ru­chu związkowego, który przetrwał do naszych czasów.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.