ZARZĄD FEDERACJI

Zarząd Federacji ma prawo uczestniczyć i składać propozycje w rokowaniach na temat umowy zbiorowej. Jeśli jego propozycja zostaje odrzucona przez związek, który otrzymuje od LO pomoc finansową, Zarząd (do 1951 r. Rada LO) większością 2/s ogółu gło­sów może postanowić o cofnięciu pomocy. Formalinie Federacja nie ma prawa zawierania umów w imieniu swych związków, ale w ciągu dziesięcioleci w praktyce utarło się, że w rokowaniach LO ze Szwedzką Federacją Pracodawców, SAF, powstają porozu­mienia ramowe, stanowiące podstawę rokowań i umów zbiorowych podpisywanych przez branżowe związki zawodowe, sekcje i kluby z odpowiednimi organizacjami pracodawców. Związek metalowców zerwał z tą praktyką, zawierając w 1983 r. na szczeblu branżowym umowę zbiorową, zanim LO i SAF osiągnęły porozumienie ramowe.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.