ZARZĄD KAŻDEGO Z FUNDUSZÓW

Jednak z,arząd żadnego z „funduszów” nie ma prawa zakupić tyle akcji jednej spółki, by dawało to mu więcej niż 8 proc. głosów na zebraniu udzia­łowców. Zatem nawet gdyby z wszystkich „funduszów regionalnych” inwestowano w jedną firmę, nie zdobyto by w niej większości akcji i głosów. Dochody uzyskiwane przez „fundusze” z dywidend mają być przeznaczane na cele emerytalne.Zarząd każdego z „funduszów” składa się z 9 członków miano­wanych przez rząd. Co najmniej pięciu z nich ma reprezentować interesy pracowników. Z reguły są to aktywiści organizacji związ­kowych. Akcjami spółek dysponuje w połowie zarząd „funduszu” i w połowie pracownicy firmy.Dysponując w 1990 r. 14 miliardami koron (wg cen z 1933 r.) „fundusze” przejmą na własność około 5—6 proc. ogółu akc.i no­towanych na sztokholmskiej giełdzie.Porównanie kolejnych wariantów „funduszów pracowniczych” wskazuje na stopniowe łagodzenie ich antyk ap i ta 1 ist yc zn e j funkcji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.