ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ NARODOWĄ

Te okoliczności skłaniały ruch socjaldemokratyczny do poszu­kiwania nowej formuły interwencjonizmu państwowego, jeszcze bardziej selektywnej niż dotychczas stosowane środki polityki eko­nomicznej i przemysłowej — takiej, która nie powoduje wzrostu kosztów produkcji i nie pogłębiając dysproporcji dochodów i wła­sności, mogłaby spowodować podniesienie stopy akumulacji i zwięk­szyć motywację pracy. W doktrynie socjaldemokratycznej została rozbudowana formuła „równości”, zwłaszcza w kwestii równego wpływu obywateli na rozwój społeczeństwa. Wynikiem zastosowania tego postulatu politycznego w dziedzinie rozwoju i kierowania gospodarką, był program działań mających przynieść „demokrację ekonomiczną”.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.