ZASADY PROGRAMOWE RUCHU

W Szwecji główną i najskuteczniejszą, choć tylko pośrednią me­todą oddziaływania robotniczych związków zawodowych na poli­tykę państwa okazał się ścisły sojusz LO ze Szwedzką Socjaldemo­kratyczną Partią Robotniczą, SAP, rządzącą przez cały okres powo­jenny do 1976 r. Obiektywne przesłanki tego sojuszu tworzy robo­tniczy i w znacznej mierze pod względem personalnym tożsamy skład członków obu organizacji oraz wspólna reformistyczna orien­tacja polityczna.Pierwszy paragraf statutiu LO stwierdza: „Federacja Szwedzkich Związków Zawodowych […] ma za zadanie zapewnić centralne kie­rownictwo ruchowi zawodowemu w celu ochrony jego interesów na rynku pracy i w życiu gospodarczym, a jednocześnie działać na rzecz rozwoju społeczeństwa na zasadach demokracji politycznej, socjalnej i ekonomicznej” .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.