ZASADY ZWIĄZKOWEJ POLITYKI PŁAC

W pierwszych dziesięcioleciach swego istnienia i działania szwe­dzki ruch związkowy nie miał sprecyzowanego programu poli­tyki płac. Jego celem ogólnym w tej kwestii było maksymalne wykorzystanie możliwości wzrostu płac w poszczególnych branżach przedsiębiorstwach. Potrzeba koordynacji postulatów i działań w zakresie płac wystąpiła dopiero w latach trzydziestych, wraz ze zmianą sytuacji politycznej ruchu socjaldemokratycznego. Socjalde­mokratyczne koncepcje sterowania rozwojem społeczno-gospodar­czym tak, aby osiągnąć założone cele społeczne, okazały się nie do zrealizowania bez planowania i koordynacji w dziedzinie płac (dowiódł tego wspomniany strajk robotników budownictwa w 1934 r.). Dodatkowym bodźcem działania w tym kierunku był czynnik ideologiczny — idea solidarności, która szybko zdomino­wała socjaldemokratyczny system wartości i zyskała sobie szeroką aprobatę społeczną.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.