ZASÓB SŁÓW I ZDAŃ

Komputer może być bowiem wyposażony w program zakodowany w pamięci stałej, zwany syntetyzatorem mowy (ang. speech synthetizer), który przetwarza informację bi­narną na odpowiednie słowa przekazywane za pośrednictwem głośnika użytkownikowi kompu­tera. Zasób słów i zdań, którymi dysponuje kom­puter; w. danym języku naturalnym (nie mylić z językiem algorytmicznym), jest już obecnie nawet dla komputerów osobistych dość pokaź­ny, a ponieważ prace mad syntetyzatorami mo­wy są nadal bardzo intensywne, komputery bę­dą miały coraz więcej do powiedzenia.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.