ZDEFINIOWANY PROGRAM

Ponieważ zdefiniowaliśmy program kompu­terowy za pomocą .pojęcia języka programo­wania, ^ należy ^ tu dla porządku wyjaśnić wszystkie, terminy. Jak wynikało z instrukcji tworzenia sieci działań, treść .poszczególnych rozkazów wypisanych wewnątrz skrzynek mo­gła być formułowana dowolnie. Oczywiście taka dowolność jest dopuszczalna jedynie w przy­padku porozumiewania się między ludźmi. Jest ona usprawiedliwiona tym, że możemy liczyć na doświadczenie i wiedzę osoby, z którą się komunikujemy za pośrednictwem sieci działań. Jeżeli jednak zamierzamy dogadać się z kompu­terem, wymagana jest większa precyzja prze­kazu informacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.