ZGODNIE Z KONCEPCJAMI

W następstwie uzyskania przez socjaldemokrację w drugiej po­łowie lat czterdziestych większości w parlamencie uchwalono kilka ustaw nawiązujących do tego programu: w 1946 r. o powszech­nym ubezpieczeniu zdrowotnym; w 1947 r. — o podwyższeniu eme­rytur powszechnych, powszechnych zasiłkach na dzieci i w sprawie radykalnej reformy podatkowej; w 1948 r. — o ochronie pracy; w 1951 r. — o przedłużeniu płatnych urlopów do trzech tygodni. Zgodnie z koncepcjami współpracy stron na rynku pracy, jakie J doprowadziły do Układu Podstawowego, znaczna część stosunków między pracodawcami a pracownikami była regulowana w wyniku . porozumień między SAF i LO.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.