ZGODNIE Z UKŁADEM

Zgodnie z Układem, do zastosowania sank­cji ekonomicznych może dojść dopiero wtedy, gdy nie powiodą się rokowania, prowadzone kolejno na szczeblu lokalnym, związku krajowego, a w końcu — Centralnej Rady Pojednawczej, składa­jącej się z jednego reprezentanta LO i jednego KF. Jeśli i to nie przyniesie rozwiązania sporu, strony są obowiązane zwrócić się do Trybunału KF—LO — organu w zasadzie rozstrzygającego spory interpretację umów, składającego się z trzech przedstawicieli LO trzech KF — i podjąć próbę pojednania na podstawie jego zaleceń.W odróżnieniu od Układu SAF—LO Układ KF—LO zawiera wy­szczególnienie zasad, które powinny być uwzględnione w rokowa­niach płacowych. Mówią one, że związki zawodowe nie będą do­magać się od KF wyższych płac niż od firm prywatnych, a KF nie będzie dążył do wprowadzenia stawek niższych niż zastosowane w sektorze prywatnym. W myśl tych zasad KF w porozumieniu z ruchem związkowym ma się starać o stworzenie warunków sprzy­jających trwałemu zatrudnieniu.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.