ZŁOŻONA INSTRUKCJA

O tym, co w przy­toczonym opisie jest instrukcją złożoną, a co elementarną, musieliśmy zadecydować intuicyj­nie. Na tym poziomie musi nam to, niestety, wystarczyć. Rozbicie danej instrukcji na in­strukcje elementarne jest w tym przypadku podyktowane istnieniem zbioru, czynności nie wymagających dalszych uściśleń niezbędnych do ich wykonania. Taki zbiór czynności elemen­tarnych jest oczywiście różny w świadomości indywidualnych odbiorców. O    wyborze elementarnego zbioru-decyduje w danym przypadku lepsza lub gorsza intuicja piszącego dany algorytm. Nie znaczy to jednak, że sytuacja jest tu dość dowolna. Jak już dziś wiadomo’ dzięki pracom Markowa– i Turinga, jest możliwe aiksjomatyczne zbudowanie takiego podstawowego zbioru instrukcji, których uści­ślanie nie jest już konieczne.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.