ZMIANA UKŁADU SIŁ

Także pracodawcy stop­niowo przystosowywali się do tych warunków, zdając sobie sprawę, że w sytuacji ostatecznej socjaldemokratyczny rząd stanie po stro­nie pracowników.Zmiana układu sił w parlamencie pozbawiła ten system podstaw politycznych. Ponadto nastąpiła ona w czasie kryzysu ekonomicz­nego, kiedy trudniej było o znalezienie kompromisu satysfakcjo­nującego wszystkie strony na rynku pracy. Rządy burżuazyjne za­hamowały realny wzrost wartości świadczeń socjalnych, a więc warunki życia klasy robotniczej mogły się poprawiać jedynie przez wzrost płac. Przez dwa lata związki akceptowały nowe umowy zbio­rowe, mimo że oznaczały one spadek realnych dochodów pracowni­ków; w 1979 r. pozwoliło to przedsiębiorstwom osiągnąć wysokie zyski.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.