ZMNIEJSZENIE KWOT

Zmniejszają się kwoty mające wpływać na ten cel, system obejmuje coraz mniejszą liczbę firm, słabnie w nim rola organizacji związko­wych, a umacnia się pozycja specjalistów, powiązanych z admini­stracją państwową.Mimo to nie słabnie stanowczy sprzeciw biznesu i partii burżu- azyjnych wobec tej idei. Propaganda rządowa i socjaldemokratycz­na broni jej i dowodzi bezpodstawności obaw, jakie żywią jej prze­ciwnicy, argumentuje, że „fundusze pracownicze” nie oznaczają prze­jęcia kontroli nad przedsiębiorstwami, lecz mają spowodować de­mokratyzację życia gospodarczego, dostarczyć kapitału na nowe inwestycje, powiększyć środki przeznaczane na emerytury.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.