ZNAJOMOŚĆ TERMINOLOGII

Znajomość terminologii jest szczególnie .wa­żna przy . zakupie komputera, kiedy trzeba oce- ;nić ofertę handlową danego wyrobu. Wreszcie, książka ma ••uświadomić” czytelni– kowi znaczenie .współczesnej techniki  kompu­terowej w nauce, technice i organizacji życia codziennego. Można by zapytać: dlaczego w ty­tule figuruje komputer, skoro impulsem do na­pisania książkistało się zapotrzebowanie.zwią­zane z inwazją mikrokomputerów? Ta pozorna niekonsekwencja wynika stąd, że mikrokompu­tery nie przestają być komputerami i cały apa­rat pojęciowy wywodzący się z rozwoju „doro­słych” komputerów może być z, powodzeniem zastosowany w dziedzinie mikrokomputeryzacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.