ZWIĄZKI KRAJOWE

Proces decyzyjny w LO jest silnie scentralizowany. Związki kra­jowe działają w ramach określonych przez LO, organizacje lokal­ne w praktyce funkcjonują jak agendy władz centralnych. Prawo podejmowania decyzji nie tylko realizuje się na wysokich szczeblach struktur organizacyjnych, lecz zostało — co ważniejsze — statuto­wo przyznane organom wykonawczym LO. Ciała wybieralne nie są uprawnione do cofania czy zawieszania decyzji tych organów, co najwyżej mogą zastosować sankcje personalne, tzn. odwołać konkretnych członków Zarządu, ale stosują je niezwykle rzadko. Zarząd Federacji jest statutowo uprawniony do rozstrzygania sporów powstających w stosunkach między związkami afiliowanymi w LO. Zarząd LO występuje w takich Sytuacjach w roli arbitra, którego decyzje są nieodwracalne. Do 1941 r. w razie sporów powo­ływano komisję arbitrażową ad hoc, obecnie jej funkcje stale pełni Zarząd Federacji.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.