ZWIĄZKI ZAWODOWE A ORGANY WŁADZY

Od 1959 r. do końca lat sześć­dziesiątych w letniej rezydencji premiera, w Harpsund, odbywały się — początkowo często, później coraz rzadziej — rozmowy i dy­skusje, w których brali udział przywódcy SAF i LO oraz przed­stawiciele rządu. Oficjalnym delem tych nieoficjalnych konsultacji było wzajemne informowanie się na temat przygotowywanych le­gislacji ekonomicznych. Te kontakty spotkały się jednak z ostrą krytyką partii niesocjalistycznych. Obawiały się one, iż w ten spo­sób powstanie „krąg najwyższego wtajemniczenia”, który będzie podejmował decyzje bez kontroli parlamentu , ograniczał swobodę działania rządu i zagrozi demokracji. Pod wpływem tej krytyki ostatecznie doszło do przerwania spotkań w Harpsund, mimo że ich inicjatorzy i uczestnicy argumentowali, iż rozmowy nie pociągają za sobą ustaleń zobowiązujących dla żadnej ze stron, a biorący w nich udział występują jako osoby prywatne, nie przedstawiciele organizacji czy rządu .

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.