ZWIĄZKI ZAWODOWE W SYSTEMIE

Ruch związkowy w Szwecji dysponuje dwoma zasadniczymi ka­nałami oddziaływania na system społeczno-gospodarczy. Przez swo­ją doniosłą rolę w systemie politycznym jest on w stanie wpływać na te decyzje państwowe, które określają założenia polityki eko­nomicznej, a zarazem regulują zakres działania praw rynkowych. Ponadto szwedzkie związki zawodowe, jako jedyne przedstawiciel­stwo pracowników wobec pracodawców, korzystają ze swej siły przetargowej w rokowaniach na temat płac i warunków pracy i tym samym mogą mieć decydujący wpływ na koszty produkcji. Ruch związkowy jest także obecny w różnych strukturach instytucjo­nalnych na styku systemów politycznego i społeczno-ekonomicznego; to mu pozwala pełnić rolę organizatora i koordynatora w niektórych dziedzinach życia społecznego i gospodarki.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.