ZWYKŁY MAGNES SZTABKOWY

Wady tej nie mają poprzednio wymienione pamięci półprzewodni­kowe PROM, ROM i EPROM.Oprócz pamięci półprzewodnikowych szerokie zastosowanie znalazły w technice cyfrowej róż­ne rodzaje pamięci magnetycznych. Wielkością fizyczną kodującą informacje jest tutaj zwykle wartość momentu magnetycznego materiina jednostkę masy, czyli magnetyzacja. Ponieważ magnetyzacja jest wielkością wekto­rową, ma zatem wyróżniony kierunek i zwrot w przestrzeni. Potocznie zwykło się to określać mianem ‘kierunku namagnesowania. Zwykły magnes sztabkowy  może mieć magne­tyzację pionową o dwóch zwrotach, reprezento­waną przez dwie kombinacje położeń biegunów N—S.

Witaj na moim portalu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących urbanistyki, prawa i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania na fb moich wpisów.